WETTEN

Wat de GGZ als zorg levert is geen zorg maar het plegen van misdrijven zoals omschreven in het Wetboek van Strafrecht:

gijzeling

  • GGZ patienten zonder schuldig bevinding opsluiten is gijzeling.

282a.1 Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen wordt als schuldig aan gijzeling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

282a.2 Indien het feit de dood ten gevolge heeft wordt hij gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

mishandeling

  • Antipsychotica blijken gif te zijn.
  • Door toediening van antipsychotica krijgt het slachtoffer te maken krijgen met positieve en negatieve symptomen, symptomen van vergiftiging, onthoudingsverschijnselen en ernstige bijwerkingen, zie symptomen.

300.4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

verzwijging

  • De arts informeert de patient niet dat het een gif betreft.
  • De arts verzwijgt het schadelijk karakter van zijn medicijnen.

174.1 Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

174.2 Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

tegen het leven gericht

  • Als de medicijnen dodelijke aandoeningen kunnen veroorzaken noem ik het medicijn dodelijk. Dodelijke stof toedienen is een misdrijf tegen het leven gericht.

285.1 Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

287 Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

289 Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

294.1 Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.