_images/doodskop.jpg

Geachte Minister-President,

In 2012 heb ik het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens aangeschreven om een klacht tegen Nederland in te dienen. De klacht betrof het afwezig zijn van verpleging in het nieuwe ambulante behandeltijdperk van de GGZ, uitspraak is niet-ontvankelijk. Ik heb zowel Koningin Beatrix en Koning Willem-Alexander aangeschreven over problemen met de invoering van de (F)ACT methodiek in Nederland. Nog voor de Koningin, noch de Koning is het mogelijke om verdere tussenkomst te verlenen.

U bent ministerieel verantwoordelijk voor de zorg die men in de naam van de Koning aan de meest kwetsbaren in onze samenleving levert, daarom richt ik mij tot u.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn, zie 1.
Er is bewijs dat antipsychotica schadelijk zijn voor de hersenen, zie 2.

U bent verantwoordelijk dat de zorg niet het plegen van strafbare feiten omvat.

Ik eis daarom de volgende maatregelen:

  1. direct bekend te maken dat deze medicatie gif zijn en ze van de markt af te halen.
  2. direct een einde te zetten aan de vergiftigingen in de GGZ, gif toedienen is strafbaar.
  3. direct de politie zelf bloedspiegels laten nemen om daarmee mishandeling bewijzen.
  4. direct van alle nederlanders de medische dossiers opvragen om toediening van gif te kunnen vaststellen.
  5. direct de noodzakelijke verpleging die deze slachtoffers van vergiftiging nodig hebben te leveren, ook in weekend en avonduren.

De patient heeft recht op zorg/verpleging zonder dat er strafbare feiten gepleegd worden, het slachtoffer heeft recht op vervolging van de gif toedienende arts.

Hoogachtend,

Bart Thate

  1. Clozapine is gif - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
  2. Hersenweefselverlies door Haldol etc. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/