Source code for gramps.plugins.rel.rel_pl

# -*- coding: utf-8 -*-
#
# Gramps - a GTK+/GNOME based genealogy program
#
# Copyright (C) 2003-2005 Donald N. Allingham
# Copyright (C) 2008    Brian G. Matherly
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
#

# Rewritten in 2008 for 3.x version by Łukasz Rymarczyk
# Written in 2007 by Piotr Czubaszek, largely based on rel_de.py by Alex Roitman.

# PL: Po objaśnienia oznaczania relacji zobacz relationship.py
# EN: For more information see relationship.py
#
"""
Polish-specific definitions of relationships.
"""
from __future__ import unicode_literals
#-------------------------------------------------------------------------
#
# GRAMPS modules
#
#-------------------------------------------------------------------------

from gramps.gen.lib import Person
import gramps.gen.relationship

#-------------------------------------------------------------------------


# określa liczebnik porządkowy 

_level_name = [ "pierwszego", "drugiego", "trzeciego", "czwartego", "piątego", 
  "szóstego", "siódmego", "ósmego", "dziewiątego", "dziesiątego", 
  "jedenastego", "dwunastego","trzynastego", "czternastego", "piętnastego", 
  "szesnastego", "siedemnastego", "osiemnastego","dziewiętnastego", "dwudziestego", ]

 
_father_level = [ "", 
 "ojciec", 
 "dziadek", 
 "pradziadek", 
 "prapradziadek", 
 "praprapradziadek", 
 "prapraprapradziadek",
 "praprapraprapradziadek",
 "prapraprapraprapradziadek",
 "praprapraprapraprapradziadek",
 "prapraprapraprapraprapradziadek",
]


_mother_level = [ "", 
 "matka", 
 "babcia", 
 "prababcia", 
 "praprababcia", 
 "prapraprababcia",
 "praprapraprababcia",
 "prapraprapraprababcia",
 "praprapraprapraprababcia",
 "prapraprapraprapraprababcia",
 "praprapraprapraprapraprababcia",
]

_son_level = [ "", 
 "syn", 
 "wnuk",
 "prawnuk",
 "praprawnuk",
 "prapraprauwnuk",
 "praprapraprauwnuk",
 "prapraprapraprawnuk",
 "praprapraprapraprawnuk",
 "prapraprapraprapraprawnuk",
 "praprapraprapraprapraprawnuk",
]

_daughter_level = [ "", 
 "córka", 
 "wnuczka", 
 "prawnuczka", 
 "praprawnuczka", 
 "prapraprauwnuczka", 
 "praprapraprauwnuczka", 
 "prapraprapraprawnuczka", 
 "praprapraprapraprawnuczka", 
 "prapraprapraprapraprawnuczka", 
 "praprapraprapraprapraprawnuczka", 
]

_sister_level_of_male = [ "", "siostra", "ciotka stryjeczna", 
 "babcia stryjeczna", 
 "prababcia stryjeczna", 
 "praprababcia stryjeczna", 
 "prapraprababcia stryjeczna", 
 "praprapraprababcia stryjeczna", 
 "prapraprapraprababcia stryjeczna", 
 "praprapraprapraprababcia stryjeczna", 
 "prapraprapraprapraprababcia stryjeczna", 
 "praprapraprapraprapraprababcia stryjeczna", 
]

_sister_level_of_female = [ "", "siostra", "ciotka", 
 "babcia cioteczna", 
 "prababcia cioteczna", 
 "praprababcia cioteczna", 
 "prapraprababcia cioteczna", 
 "praprapraprababcia cioteczna", 
 "prapraprapraprababcia cioteczna", 
 "praprapraprapraprababcia cioteczna", 
 "prapraprapraprapraprababcia cioteczna", 
 "praprapraprapraprapraprababcia cioteczna", 
]

_brother_level_of_male = [ "", "brat", "stryj", 
 "dziadek stryjeczny", 
 "pradziadek stryjeczny", 
 "prapradziadek stryjeczny",
 "praprapradziadek stryjeczny", 
 "prapraprapradziadek stryjeczny", 
 "praprapraprapradziadek stryjeczny", 
 "prapraprapraprapradziadek stryjeczny", 
 "praprapraprapraprapradziadek stryjeczny", 
 "prapraprapraprapraprapradziadek stryjeczny", 
]

_brother_level_of_female = [ "", "brat", "wuj", 
 "dziadek cioteczny", 
 "pradziadek cioteczny", 
 "prapradziadek cioteczny",
 "praprapradziadek cioteczny", 
 "prapraprapradziadek cioteczny", 
 "praprapraprapradziadek cioteczny", 
 "prapraprapraprapradziadek cioteczny", 
 "praprapraprapraprapradziadek cioteczny", 
 "prapraprapraprapraprapradziadek cioteczny", 
]

_nephew_level_of_brothers_son = [ "", "bratanek", 
 "syn bratanka", 
 "wnuk bratanka", 
 "prawnuk bratanka", 
 "praprawnuk bratanka", 
 "prapraprawnuk bratanka", 
 "praprapraprawnuk bratanka", 
 "prapraprapraprawnuk bratanka", 
 "praprapraprapraprawnuk bratanka", 
 "prapraprapraprapraprawnuk bratanka", 
]

_nephew_level_of_brothers_daughter = [ "", "bratanica", 
 "syn bratanicy", 
 "wnuk bratanicy", 
 "prawnuk bratanicy", 
 "praprawnuk bratanicy", 
 "prapraprawnuk bratanicy", 
 "praprapraprawnuk bratanicy", 
 "prapraprapraprawnuk bratanicy", 
 "praprapraprapraprawnuk bratanicy", 
 "prapraprapraprapraprawnuk bratanicy", 
 "praprapraprapraprapraprawnuk bratanicy", 
]

_nephew_level_of_sisters_son = [ "", "siostrzeniec", 
 "syn siostrzeńca", 
 "wnuk siostrzeńca", 
 "prawnuk siostrzeńca", 
 "praprawnuk siostrzeńca", 
 "prapraprawnuk siostrzeńca", 
 "praprapraprawnuk siostrzeńca", 
 "prapraprapraprawnuk siostrzeńca", 
 "praprapraprapraprawnuk siostrzeńca", 
 "prapraprapraprapraprawnuk siostrzeńca", 
]

_nephew_level_of_sisters_daughter = [ "", "siostrzenica", 
 "syn siostrzenicy", 
 "wnuk siostrzenicy", 
 "prawnuk siostrzenicy", 
 "praprawnuk siostrzenicy", 
 "prapraprawnuk siostrzenicy", 
 "praprapraprawnuk siostrzenicy", 
 "prapraprapraprawnuk siostrzenicy", 
 "praprapraprapraprawnuk siostrzenicy", 
 "prapraprapraprapraprawnuk siostrzenicy", 
]

_niece_level_of_brothers_son = [ "", "bratanica", 
 "córka bratanka", 
 "wnuczka bratanka", 
 "prawnuczka bratanka", 
 "praprawnuczka bratanka", 
 "prapraprawnuczka bratanka", 
 "praprapraprawnuczka bratanka", 
 "prapraprapraprawnuczka bratanka", 
 "praprapraprapraprawnuczka bratanka", 
]

_niece_level_of_brothers_daughter = [ "", "bratanica", 
 "córka bratanicy", 
 "wnuczka bratanicy", 
 "prawnuczka bratanicy", 
 "praprawnuczka bratanicy", 
 "prapraprawnuczka bratanicy", 
 "praprapraprawnuczka bratanicy", 
 "prapraprapraprawnuczka bratanicy", 
 "praprapraprapraprawnuczka bratanicy", 
]

_niece_level_of_sisters_son = [ "", "siostrzenica", 
 "córka siostrzeńca", 
 "wnuczka siostrzeńca", 
 "prawnuczka siostrzeńca", 
 "praprawnuczka siostrzeńca", 
 "prapraprawnuczka siostrzeńca", 
 "praprapraprawnuczka siostrzeńca", 
 "prapraprapraprawnuczka siostrzeńca", 
 "praprapraprapraprawnuczka siostrzeńca", 
]

_niece_level_of_sisters_daughter = [ "", "siostrzenica", 
 "córka siostrzenicy", 
 "wnuczka siostrzenicy", 
 "prawnuczka siostrzenicy", 
 "praprawnuczka siostrzenicy", 
 "prapraprawnuczka siostrzenicy", 
 "praprapraprawnuczka siostrzenicy", 
 "prapraprapraprawnuczka siostrzenicy", 
 "praprapraprapraprawnuczka siostrzenicy", 
]

#-------------------------------------------------------------------------
#
#
#
#-------------------------------------------------------------------------

[docs]class RelationshipCalculator(gramps.gen.relationship.RelationshipCalculator): """ RelationshipCalculator Class """ def __init__(self): gramps.gen.relationship.RelationshipCalculator.__init__(self)
[docs] def get_son(self, level, inlaw=''): """ Podaje tekst zawierający informację, jak bardzo potomek męski (np. syn) jest spokrewniony do danej osoby """ # Określ, czy osoba jest przybraną, czy rodzoną if inlaw == '': t_inlaw = "" else: t_inlaw = "przybrany " # TODO: dodać rozpoznawanie pasierb/pasierbica if level >= 0 and level < len(_son_level): return t_inlaw +_son_level[level] elif level >= len(_son_level) \ and (level - 1) < len(_level_name): return t_inlaw + \ "potomek męski %s pokolenia" % _level_name[level - 1] else: return t_inlaw + \ "potomek męski w %d pokoleniu" % level
[docs] def get_daughter(self, level, inlaw=''): """ Podaje tekst zawierający informację, jak bardzo potomek żeński (np. córka) jest spokrewniony do danej osoby """ # Określ, czy osoba jest przybraną, czy rodzoną # + stwórz obie formy (męską i żeńską) if inlaw == '': t_inlaw = "" t_inlawM = "" else: t_inlaw = "przybrana " t_inlawM = "przybrany " # TODO: dodać rozpoznawanie pasierb/pasierbica if level >= 0 and level < len(_daughter_level): return t_inlaw + _daughter_level[level] elif level >= len(_daughter_level) \ and (level - 1) < len(_level_name): return t_inlawM + \ "potomek żeński %s pokolenia" % _level_name[level - 1] else: return t_inlawM + \ "potomek żeński w %d pokoleniu" % level
[docs] def get_child_unknown(self, level, inlaw=''): """ Podaje tekst zawierający informację, jak bardzo potomek o nieokreślonej płci jest spokrewniony dodanej osoby """ # Określ, czy osoba jest przybraną, czy rodzoną if inlaw == '': t_inlaw = "" else: t_inlaw = "przybrany " if level == 1: if inlaw == '' : return "dziecko" else: return "przybrane dziecko" elif level >= 1 and (level - 1) < len(_level_name): return t_inlaw + "potomek %s pokolenia" % _level_name[level - 1] else: return t_inlaw + "potomek w %d pokoleniu" % level
[docs] def get_sword_distaff(self, level, reltocommon, spacebefore = ""): """ PL: Generuje relację po mieczu/po kądzieli EN: Generate relation 'by sword' or 'by distaff', polish specific """ if level <= 1: return "" elif level == 2: # dziadek/babcia if reltocommon[0] == self.REL_FATHER: # ze strony rodzonego ojca return spacebefore + "po mieczu" elif reltocommon[0] == self.REL_MOTHER: # ze strony rodzonej matki return spacebefore + "po kądzieli" else: # relacja inna niż rodzona return "" elif level == 3: # pradziadek/prababcia if (reltocommon[0] == self.REL_FATHER) \ & (reltocommon[1] == self.REL_FATHER): # pradziadek od dziadka ze strony ojca return spacebefore + "podwójnego miecza" elif (reltocommon[0] == self.REL_FATHER) \ & (reltocommon[1] == self.REL_MOTHER): # pradziadek od babci ze strony ojca return spacebefore + "raz po mieczu, dalej po kądzieli" elif (reltocommon[0] == self.REL_MOTHER) \ & (reltocommon[1] == self.REL_FATHER): # pradziadek od dziadka ze strony matki return spacebefore + "raz po kądzieli, dalej po mieczu" elif (reltocommon[0] == self.REL_MOTHER) \ & (reltocommon[1] == self.REL_MOTHER): # pradziadek od babci ze strony matki return spacebefore + "podwójnej kądzieli" else: # relacja inna niż rodzona return "" elif level == 4: # prapradziadek/praprababcia if (reltocommon[0] == self.REL_FATHER) \ & (reltocommon[1] == self.REL_FATHER) \ & (reltocommon[2] == self.REL_FATHER): # tzw. linia męska return spacebefore + "potrójnego miecza" if (reltocommon[0] == self.REL_FATHER) \ & (reltocommon[1] == self.REL_FATHER) \ & (reltocommon[2] == self.REL_FATHER): # tzw. linia żeńska return spacebefore + "potrójnego miecza" else: return "" else: return ""
[docs] def get_father(self, level, reltocommon, inlaw=''): """ Podaje tekst zawierający informację, jak bardzo przodek męski (np. ojciec) jest spokrewniony do danej osoby """ if inlaw == '': t_inlaw = "" else: t_inlaw = "przybrany " if level >= 0 and level < len(_father_level): # Jeśli znasz bezpośrednią nazwę relacji, to ją zastosuj if level == 1: # ojciec return t_inlaw + _father_level[level] elif (level >= 2) & (level <= 4): # dziadek, pradziadek, prapradziadek return t_inlaw + _father_level[level] \ + self.get_sword_distaff(level, reltocommon, ' ') else: return t_inlaw + _father_level[level] elif level >= len(_father_level) \ and (level - 1) < len(_level_name): # jeśli istnieje liczebnik dla danej liczby return t_inlaw + \ "przodek męski %s pokolenia" % (_level_name[level - 1]) else: # dla pozostałych przypadków wypisz relację liczbowo return t_inlaw + \ "przodek męski w %d pokoleniu" % level
[docs] def get_mother(self, level, reltocommon, inlaw=''): """ Podaje tekst zawierający informację, jak bardzo przodek żeński (np. matka) jest spokrewniony do danej osoby """ if inlaw == '': t_inlaw = "" else: t_inlaw = "przybrana " if level >= 0 and level < len(_mother_level): # Jeśli znasz bezpośrednią nazwę relacji, to ją zastosuj if level == 1: # matka return t_inlaw + _mother_level[level] elif (level >= 2) & (level <= 4): # babcia, prababcia, praprababcia return t_inlaw + _mother_level[level] \ + self.get_sword_distaff(level, reltocommon, ' ') else: return t_inlaw + _mother_level[level] elif level >= len(_mother_level) \ and (level - 1) < len(_level_name): # jeśli istnieje liczebnik dla danej liczby return t_inlaw + \ "przodek żeński %s pokolenia" % (_level_name[level - 1]) else: # dla pozostałych przypadków wypisz relację liczbowo return t_inlaw +"przodek żeński w %d pokoleniu" % level
[docs] def get_parent_unknown(self, level, inlaw=''): """ Podaje tekst zawierający informację, jak bardzo przodek o nieokreślonej płci jest spokrewniony dodanej osoby """ if inlaw == '': t_inlaw = "" else: t_inlaw = "przybrany " if level == 1: return t_inlaw + "rodzic" elif level > 1 and (level - 1) < len(_level_name): if (level >= 2) & (level <= 4): # babcia, prababcia, praprababcia # (albo dziadek, pradziadek, prapradziadek) tmp = t_inlaw +\ "przodek %s pokolenia" % (_level_name[level - 1]) # TODO: try to recognize a gender... return tmp # + self.get_sword_distaff(level, reltocommon, ' ') else: return t_inlaw + \ "przodek %s pokolenia" % (_level_name[level - 1]) else: return t_inlaw +"przodek w %d pokoleniu" % level
[docs] def get_single_relationship_string(self, Ga, Gb, gender_a, gender_b, reltocommon_a, reltocommon_b, only_birth=True, in_law_a=False, in_law_b=False): """ Provide a string that describes the relationsip between a person, and another person. E.g. "grandparent" or "child". """ if only_birth: step = '' else: step = self.STEP if in_law_a or in_law_b : inlaw = self.INLAW else: inlaw = '' # b is the same person as a if Ga == Gb == 0: rel_str = 'ta sama osoba' elif Ga == 0: # b is son/descendant of a if gender_b == Person.MALE: if inlaw and Gb == 1 and not step: rel_str = "zięć" else: rel_str = self.get_son(Gb, inlaw) elif gender_b == Person.FEMALE: if inlaw and Gb == 1 and not step: rel_str = "synowa" else: rel_str = self.get_daughter(Gb, inlaw) else: rel_str = self.get_child_unknown(Gb, inlaw) elif Gb == 0: # b is parent/grand parent of a if gender_b == Person.MALE: if inlaw and Gb == 1 and not step: # TODO: znaleźć odpowiedniki w zależności czy to syn/córka rel_str = "teść" else: rel_str = self.get_father(Ga, reltocommon_a, inlaw) elif gender_b == Person.FEMALE: if inlaw and Gb == 1 and not step: # TODO: znaleźć odpowiedniki w zależności czy to syn/córka rel_str = "teściowa" else: rel_str = self.get_mother(Ga, reltocommon_a, inlaw) else: rel_str = self.get_parent_unknown(Ga, inlaw) elif Ga == Gb == 1: # rodzeństwo if gender_b == Person.MALE: if inlaw and not step: rel_str = "brat przyrodni" else: rel_str = "brat rodzony" elif gender_b == Person.FEMALE: if inlaw and not step: rel_str = "siostra przyrodnia" else: rel_str = "siostra rodzony" else: rel_str = "brat/siostra" elif Gb == 1 and Ga > 1: # Przyjmij, że nie rozróżniamy osób prawnie i nieprawnie przybranych... if Ga == 2: # rodzeństwo rodziców # brat ojca, czyli stryj if (gender_b == Person.MALE) \ & (reltocommon_a[0] == self.REL_FATHER): rel_str = "stryj" # siostra ojca, czyli ciotka ??? elif (gender_b == Person.FEMALE) \ & (reltocommon_a[0] == self.REL_FATHER): rel_str = "ciotka (tzw. stryjna)" # brat matki, czyli wuj/wujek elif (gender_b == Person.MALE) \ & (reltocommon_a[0] == self.REL_MOTHER): rel_str = "wuj (wujek)" # siostra matki, czyli ciotka elif (gender_b == Person.FEMALE) \ & (reltocommon_a[0] == self.REL_MOTHER): rel_str = "ciotka" else: rel_str = "brat lub siostra rodzica" elif Ga == 3: # rodzeństwo dziadków rodziców osoby sprawdzanej # rodzeństwo dziadka po mieczu (ojca ojca) if (reltocommon_a[0] == self.REL_FATHER) \ & (reltocommon_a[1] == self.REL_FATHER): if (gender_b == Person.MALE): rel_str = "dziadek stryjeczny (tzw przestryj, stary stryj)" elif (gender_b == Person.FEMALE): rel_str = "babcia stryjeczna" else: rel_str = "rodzeństwo przodka w 2 pokoleniu" # rodzeństwo babki po mieczu (matki ojca) elif (reltocommon_a[0] == self.REL_FATHER) \ & (reltocommon_a[1] == self.REL_MOTHER): # TODO: Należy sprawdzić, czy w staropolszczyźnie nie ma # dokładniejszych określeń dla tego typu relacji # TODO: EN: Try to check, whether in old polish language # are more specific word for this kind of relation if (gender_b == Person.MALE): rel_str = "dziadek stryjeczny (tzw przestryj, stary stryj)" elif (gender_b == Person.FEMALE): rel_str = "babcia stryjeczna" else: rel_str = "rodzeństwo przodka w 2 pokoleniu" # rodzeństwo dziadka po kądzieli (ojca matki) elif (reltocommon_a[0] == self.REL_MOTHER) \ & (reltocommon_a[1] == self.REL_FATHER): # TODO: Należy sprawdzić, czy w staropolszczyźnie nie ma # dokładniejszych określeń dla tego typu relacji # TODO: EN: Try to check, whether in old polish language # are more specific word for this kind of relation if (gender_b == Person.MALE): rel_str = "dziadek cioteczny (starop. prapociot)" elif (gender_b == Person.FEMALE): rel_str = "babcia cioteczna (starop. praciota)" else: rel_str = "rodzeństwo przodka w 2 pokoleniu" # rodzeństwo babki po kądzieli (matki matki) elif (reltocommon_a[0] == self.REL_MOTHER) \ & (reltocommon_a[1] == self.REL_MOTHER): # TODO: Należy sprawdzić, czy w staropolszczyźnie nie ma # dokładniejszych określeń dla tego typu relacji # TODO: EN: Try to check, whether in old polish language # are more specific word for this kind of relation if (gender_b == Person.MALE): rel_str = "dziadek cioteczny (starop. prapociot)" elif (gender_b == Person.FEMALE): rel_str = "babcia cioteczna (starop. praciota)" else: rel_str = "rodzeństwo przodka w 2 pokoleniu" else: if (gender_b == Person.MALE): rel_str = "rodzeństwo dziadka" elif (gender_b == Person.FEMALE): rel_str = "rodzeństwo babci" else: rel_str = "rodzeństwo przodka w 2 pokoleniu" elif Ga > 3: # pradziadkowie... (grandparents) if (gender_b == Person.MALE) \ & (reltocommon_a[0] == self.REL_FATHER): if Ga >= 0 and Ga < len(_brother_level_of_male): rel_str = _brother_level_of_male[Ga] else: rel_str = "rodzeństwo przodka męskiego %d pokolenia" % Ga elif (gender_b == Person.FEMALE) \ & (reltocommon_a[0] == self.REL_FATHER): if Ga >= 0 and Ga < len(_sister_level_of_male): rel_str = _sister_level_of_male[Ga] else: rel_str = "rodzeństwo przodka żeńskiego %d pokolenia" % Ga elif (gender_b == Person.MALE) \ & (reltocommon_a[0] == self.REL_MOTHER): if Ga >= 0 and Ga < len(_brother_level_of_female): rel_str = _brother_level_of_male[Ga] else: rel_str = "rodzeństwo przodka męskiego %d pokolenia" % Ga elif (gender_b == Person.FEMALE) \ & (reltocommon_a[0] == self.REL_MOTHER): if Ga >= 0 and Ga < len(_sister_level_of_female): rel_str = _sister_level_of_male[Ga] else: rel_str = "rodzeństwo przodka żeńskiego %d pokolenia" % Ga else: rel_str = "rodzeństwo przodka %d pokolenia" % Ga else: # A program should never goes there, but... rel_str = "Relacja nie określona" elif Ga ==1 and Gb > 1: # syn brata if (gender_b == Person.MALE) \ & (reltocommon_b[0] == self.REL_FATHER): if Gb < len(_nephew_level_of_brothers_son): rel_str = _nephew_level_of_brothers_son[Gb] else: rel_str = "męski potomek w %d pokoleniu brata" % Gb # córka brata elif (gender_b == Person.FEMALE) \ & (reltocommon_b[0] == self.REL_FATHER): if Gb < len(_nephew_level_of_brothers_daughter): rel_str = _nephew_level_of_brothers_daughter[Gb] else: rel_str = "żeński potomek w %d pokoleniu brata" % Gb # syn siostry if (gender_b == Person.MALE) \ & (reltocommon_b[0] == self.REL_MOTHER): if Gb < len(_nephew_level_of_sisters_son): rel_str = _nephew_level_of_sisters_son[Gb] else: rel_str = "męski potomek w %d pokoleniu brata" % Gb # córka siostry elif (gender_b == Person.FEMALE) \ & (reltocommon_b[0] == self.REL_MOTHER): if Gb < len(_nephew_level_of_sisters_daughter): rel_str = _nephew_level_of_sisters_daughter[Gb] else: rel_str = "żeński potomek w %d pokoleniu brata" % Gb # potomek brata elif (reltocommon_b[0] == self.REL_FATHER): rel_str = "potomek w %d pokoleniu brata" % Gb # potomek brata elif (reltocommon_b[0] == self.REL_MOTHER): rel_str = "potomek w %d pokoleniu brata" % Gb else : rel_str = "potomek w %d pokoleniu rodzeństwa" % Gb elif Ga > 1 and Gb > 1: if (gender_b == Person.MALE): if Ga == 2 and Gb == 2: rel_str = "kuzyn" else: rel_str = "daleki kuzyn (%d. stopień pokrewieństwa)" % (Ga+Gb) elif (gender_b == Person.FEMALE): if Ga == 2 and Gb == 2: rel_str = "kuzynka" else: rel_str = "daleka kuzynka (%d. stopień pokrewieństwa)" % (Ga+Gb) else: if Ga == 2 and Gb == 2: rel_str = "kuzyn(ka)" else: rel_str = "daleki członek rodziny (%d. stopień pokrewieństwa)" % (Ga+Gb) else: # A program should never goes there, but... rel_str = "nieokreślony stopień pokrewieństwa" return rel_str
[docs] def get_plural_relationship_string(self, Ga, Gb, reltocommon_a='', reltocommon_b='', only_birth=True, in_law_a=False, in_law_b=False): """ Generate a text with information, how far away is a group of persons from a main person """ if Ga == Gb == 0: return 'ta sama osoba' if 0 == Ga: if 1 == Gb: return 'Dzieci' if 2 == Gb: return 'Wnuki' if 3 == Gb: return 'Prawnuki' if 4 == Gb: return 'Praprawnuki' return 'Praprapra(n)wnuki' if 0 == Gb: if 1 == Ga: return 'Rodzice' if 2 == Ga: return 'Dziadkowie' if 3 == Ga: return 'Pradziadkowie' if 4 == Ga: return 'Praprapradziadkowie' return 'Praprapra(n)dziadkowie' if 1 == Ga == Gb: return 'Rodzeństwo' if 1 == Gb and Ga > 1: return 'Wujowie/stryjowie i ciocie' if 1 < Gb and 1 == Ga: return 'bratankowie(ice)/siostrzeńcy(nice)' if 1 < Ga and 1 < Gb: return 'dalsza rodzina' return 'relacja nieznana'
[docs] def get_sibling_relationship_string(self, sib_type, gender_a, gender_b, in_law_a=False, in_law_b=False): if in_law_a or in_law_b : inlaw = self.INLAW else: inlaw = '' if sib_type == self.NORM_SIB: if not inlaw: if gender_b == Person.MALE: rel_str = 'brat (rodzony)' elif gender_b == Person.FEMALE: rel_str = 'siostra (rodzona)' else: rel_str = 'brat lub siostra (rodzeni)' else: if gender_b == Person.MALE: # TODO: znaleźć odpowiednik rel_str = "brat (pasierb)" elif gender_b == Person.FEMALE: # TODO: znaleźć odpowiednik rel_str = "siostra (pasierbica)" else: # TODO: znaleźć odpowiednik rel_str = "brat lub siostra (pasierb/pasierbica)" elif sib_type == self.UNKNOWN_SIB: if not inlaw: if gender_b == Person.MALE: rel_str = 'brat' elif gender_b == Person.FEMALE: rel_str = 'siostra' else: rel_str = 'brat lub siostra' else: if gender_b == Person.MALE: # TODO: znaleźć odpowiednik rel_str = "brat (brat/szwagier)" elif gender_b == Person.FEMALE: # TODO: znaleźć odpowiednik rel_str = "siostra (bratowa/szwagierka)" else: # TODO: znaleźć odpowiednik rel_str = "brat lub siostra (szwagier/szagierka)" elif sib_type == self.HALF_SIB_FATHER: if gender_b == Person.MALE: rel_str = "brat przyrodni" elif gender_b == Person.FEMALE: rel_str = "siostra przyrodnia" else: rel_str = "brat/siostra przyrodni" elif sib_type == self.HALF_SIB_MOTHER: if gender_b == Person.MALE: rel_str = "brat przyrodni" elif gender_b == Person.FEMALE: rel_str = "siostra przyrodnia" else: rel_str = "brat/siostra przyrodni" elif sib_type == self.STEP_SIB: if gender_b == Person.MALE: rel_str = "brat przyrodni" elif gender_b == Person.FEMALE: rel_str = "siostra przyrodnia" else: rel_str = "brat lub siostra przyrodnia" else: rel_str = "nieokreślona relacja rodzeństwa" return rel_str
if __name__ == "__main__": # Test function. Call it as follows from the command line (so as to find # imported modules): # export PYTHONPATH=/path/to/gramps/src # python src/plugins/rel/rel_pl.py """TRANSLATORS, copy this if statement at the bottom of your rel_xx.py module, and test your work with: python src/plugins/rel/rel_xx.py """ from gramps.gen.relationship import test RC = RelationshipCalculator() test(RC, True)